Tiếng Anh cho người đi làm

Bạn sẽ được luyện tập, giao tiếp với những tình huống thường xảy ra nơi công sở với thời gian thực hành xuyên suốt và toàn thời gian lên lớp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------